تبلیغات و بازاریابی

تعریف شرکت های نوپا

در حقیقت چگونه یک کسب و کار نوپا و یا به اصطلاح استارتاپ را ارزیابی می کنیم؟ اصلاً ملاک و شاخصه های یک استارتاپ چیست؟ چگونه می توانیم یک شرکت نوپا راه اندازی کنیم؟